Preuzmite publikaciju „Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama“

sep 24 2017 /

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) objavila je publikaciju „Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama“.

Publikacija je nastala sa željom da se pokrene diskusija u Srbiji o tome šta je neophodno na lokalnom nivou, kako bi se moglo reći da zajednica sistemski brine o mladima, da ih osluškuje, pita, podstiče i uvažava kao sagovornike u procesima donošenja odluka.

Publikacija je namenjena svima koji rade na razvoju lokalnih zajednica, onima koji rade sa mladima i za mlade. Namenjena je donosiocima odluka u opštinama i gradovima, ustanovama i institucijama, organizacijama civilnog društva, organizacijama mladih i za mlade kao podsetnik da odgovorna briga o mladima podrazumeva da se glas mladih u demokratskim procesima čuje i uvaži.

Mlade je neophodno uključivati u sve procese donošenja odluka na lokalnom nivou, a posebno u procese planiranja, realizacije, praćenja i vrednovanja omladinske politike. Lokalna politika za mlade najčešće je predstavljena u dokumentu kojim se propisuju sadržina i načini sprovođenja strateške, organizovane i održive brige o mladima.

KOMS želi da oni koji se late ovog posla, a u odsustvu obavezujućih zakonskih mera, etičkih i moralnih kodeksa i pravilnika, ovu publikaciju prihvate kao dogovor aktera omladinske politike u Srbiji da se izgrađuju standardi i iskreno i predano radi za boljitak mladih, a onda i zajednice.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama“.

Izvor: koms.rs

Read 331 times

 

Podržite projekat "K-013.com" putem PayPal-a. Izaberite iznos i kliknite na "PayNow".