Kovači Miloša Nikolića, dvestoto izvođenje

nov 25 2015 /

„Ova drama, napisana davne 1991. nije izgubila na značaju, te se njenim scenskim izvođenjem ne bi narušila jedna od principijelnih odrednica savremenog domaćeg repertoara – a to je aktuelnost. Bez konvencionalnih i banalnih dramskih stereotipa (od ubifikcije do karakterizacije, od zapleta do raspleta) ova drama na umetnički tačan i verodostojan način otvara i pokreće pitanja lapidarno sažeta u „Ko je ko, šta je šta, šta je čije, čiji je ko, ko je čiji”... Pitanja koja jesu deo našeg sadašnjeg života ali i sudbine…

„Kovači” su drama kultivisanog izraza, puna nezlobive ironije koja katkad prelazi u sarkazam, drama koja govori o jednom krvavom problemu smeštenom u, čini se, večitom algoritmu istorijske zbilje ovog tla, iz perspektive pomalo rezigniranog mudraca.”

Zoran Raičević, dramaturg

Datum: petak, 27. novembar
Mesto: Kulturni centar
Vreme: 19:30
Ulaz: 500 din

Read 666 times

 

Podržite projekat "Internet magazin Pančevo" putem PayPal-a. Izaberite iznos i kliknite na "PayNow".