Bolnica će konkurisati za 400 miliona dinara za rekonstrukciju Internog odeljenja

jan 14 2017 /

Bolnica Pančevo konkurisaće na konkursu za sredstva za rekonstrukciju internog odeljenja, a na sednici Gradskog veća je saopšteno da je reč o 400 miliona dinara.

Na sednici gradskog veća usvojen je Memorandum o uređenju međusobnih odnosa između Grada Pančeva, Bolnice, Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje tokom i nakon renoviranja Internog odeljenja, čime su se stekli uslovi da pančevačka Bolnica konkuriše kod Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, na konkursu za dodelu sredstava radi podrške projektima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, u cilju rekonstrukcije Internog odeljenja Opšte bolnice Pančevo.

Gradonačelnik Saša Pavlov zahvalio je republičkoj i pokrajinskoj vladi što su prepoznale rekonstrukciju Internog odeljenja Opšte bolnice kao prioritet. Kako je podsetio, ovo odeljenje godinama radi u nehumanim uslovima kao i da su mnoga obećanja u vezi sa Internim odeljenjem ostala samo prazno slovo na papiru.

- Mislim da su potpisivanjem ovakvog memoranduma stvoreni uslovi da se konkuriše za ova sredstva i da se krene u renoviranje Internog bloka. Ja se nadam da će se do kraja godine stvoriti bolji uslovi za naše sugrađane u ovom odeljenju, rekao je Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva.

Dejan Jovanović iz Agencije za imovinu podsetio je članove Gradskog veća da Interno odeljenje već duže vreme radi u neuslovnom prostoru, i u njemu ne mogu na adekvatan i human način biti pružene usluge zdravstvene zaštite građana, pa je zato potrebna njegova rekonstrukcija.

- Budući da se očekuje da tražena sredstva budu odobrena i da će se pristupiti izvođenju radova, predstavnici Grada, Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravlje i Opšte bolnice, ovim memorandumom uređuju međusobne odnose u pogledu privremenog izmeštanja Zavoda za javno zdravlje Pančevo iz prostora Internog odeljenja bolnice u Železničku ambulantu, dok će Dom zdravlja izmestiti svoju službu iz Železničke ambulante u kožni dispanzer. Zavod za javno zdravlje izmestiće ljude, aparature i nameštaj u prostorije Železničke ambulante dok bude trajala rekonstrukcija Internog odeljenja. Postupajuća agencija za imovinu i Sekretarijat za javnu službu i socijalna pitanja kao organizaciona jedinica Grada Pančeva u koordinaciji sa ovim ustanovama zdravstvene zaštite sačinili su predlog teksta memoranduma o osnovama uređenja povodom rekonstrukcije Internog odeljenja Opšte bolnice Pančevo, kazao je je Dejan Jovanović iz Agencije za imovinu.

Saša Pavlov je rekao da je obezbeđeno 400 miliona dinara za renoviranje Internog odeljenja Opšte bolnice Pančevo i istakao je da će Grad na svaki način pomoći da se ovaj proces što efikasnije završi.

V.J.P.

Read 444 times

 

Podržite projekat "Internet magazin" putem PayPal-a. Izaberite iznos i kliknite na "PayNow".