Nova pravila za trofejno oružje

jan 25 2017 /

Policijska uprava Pančeva obaveštava fizička lica koja poseduju odobrenje za držanje trofejnog oružja da su dužna da do 5. marta ove godine to oružje preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju bez naknade u korist Republike Srbije.

Kako se navodi u saopštenju za javnost, sve to je prema članu 50. stav 2. Zakona o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", broj 20/2015).

Nepostupanje po navedenoj zakonskoj odredbi kvalifikuje se kao prekršaj za koji je propisana novčana  kazna u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara, a može biti izrečena i zaštitna mera oduzimanja oružja.

Sve informacije vezane za primenu Zakona o oružju i municiji se mogu dobiti u Policijskoj upravi u Pančevu, u kancelariji broj 13 ili na telefon broj 013/325-152, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 časova.

V.J.P.

Read 1502 times

 

Podržite projekat "Internet magazin" putem PayPal-a. Izaberite iznos i kliknite na "PayNow".