Na slovo, na slovo "L" - Labanotacija

jul 21 2016 /

LABANOTACIJA

Labanotacija je plesno pismo i način zapisivanja pokreta tela u baletu koji je razradio nemački koreograf Rudolf Laban.

Pripremila: Tijana Vasić

Read 888 times

 

Podržite projekat "Internet magazin" putem PayPal-a. Izaberite iznos i kliknite na "PayNow".