Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 29. novembra

nov 29 2016 /

29.novembra 1820.
Na prijavu svilarskog inspektora Diomelija, da se sadnice dudova oštećuju, Brigada naređuje Magistratu Pančeva da se obnaroduje građanstvu Pančeva i naredi čuvanje ovih zadnica, a kućevlasnici su upozoreni da je svaki od njih odgovoran za sadnice pred svojom kućom i da je dužan umesto svake uništene sadnice zasaditi novu.

29.novembra 1834.
Zidarski preduzimači koji grade novu Magistratsku zgradu mole Magistrat Pančeva da ishodi kod Generalne komande u Temišvaru dozvolu za prelazak nekolicine zidarskih pomoćnika poreklom iz inostranstva, u Beograd samo na jedan dan, radi razgledanja Beograda odnosno Turske.

29.novembra 1853.
Magistrat Pančeva je intervenisao kod brigade da se vojnim licima zabrani jahanje trotoarima, kako zbog sigurnosti građanstva, a i zbog održavanja čistoće.

Read 432 times

 

Podržite projekat "Internet magazin" putem PayPal-a. Izaberite iznos i kliknite na "PayNow".