Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Najteži prijemni ispit: Koliko tačnih odgovora vi imate na testu opšte kulture Filozofskog fakulteta - | K-013 Portal
prijemni ispit, filozovski fakultet test

Najteži prijemni ispit: Koliko tačnih odgovora vi imate na testu opšte kulture Filozofskog fakultetaSvake godine u vreme ispitnih rokova veliku pažnju privlači test opšte informisanosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek Psihologija. Autori testa su Goran Opačić i Oliver Tošković.

„Prosek i središnja vrednost (medijana) bili su gotovo idealni i odgovarali su skoro potpuno očekivanim vrednostima. Prosek je bio 14.7 a medijana tačno 15. Minimalni broj poena je bio 5 a maksimalni 29“, rekao je Tošković o rezultatima ispita 2021.

Koliko biste vi imali poena na ovom testu opšte informisanosti? Rešite test koji su brucoši polagali i proverite svoje znanje.

1) Puž se penje uz banderu visoku 10m tako što se svake obdanice popne tačno 2m, a tokom noći spadne tačno 1m. Za koliko obdanica će puž stići do vrha bandere?

1. 5
2. 10
3. 9
4. 2
5. 20

2) Ukoliko ispitujemo da li brzina čitanja zavisi od boje slova (crvena ili plava) i/ili oblika slova (obla ili oštra), najbolje bi bilo da poredimo brzinu čitanja:

1. crvenih oblih slova i plavih oštrih slova
2. plavih oblih slova i crvenih oštrih slova
3. oblih i oštrih iste boje, a zatim crvenih i plavih slova istog oblika
4. samo oblih i oštrih slova bez obzira na njihovu boju
5. svi navedeni načini su dobri za navedeno istraživanje

3) Učite da svirate gitaru i u početku vam ide jako sporo, danima jedva da napredujete, a onda, nakon nekog vremena vaš napredak je sve veći i veći, iz dana u dan višestruko bolje svirate.  Koja od navedenih funkcija najbolje prikazuje opisani tok učenja?

1. y=5*x
2. y=log(x)
3. y=x – 3
4. y=ex
5. y=sin(x)

4) Zaposleni u jednoj firmi, čija je zgrada oblika pravilne kocke ivice a=10m, za Novu godinu su odlučili da sve ivice zgrade oblože svetlećom led trakom. Koliko metara trake im je potrebno?

1. 120m
2. 60m
3. 100m
4. 600m
5. 80m

5) Objava da je izabran novi papa u Vatikanu vrši se puštanjem dima iz dimnjaka Sikstinske kapele. Koje je boje taj dim?

1. bele
2. crne
3. crvene
4. zelene
5. plave

6) Kom prazniku u pravoslavlju odgovara Dan zaljubljenih?

1. Sveti Trifun
2. Sveti Sava
3. Sveti Nikola
4. Uskrs
5. Sveta trojica

7) Šta je fascinator?

1. osoba koja lako fascinira
2. polica za smeštaj dokumenata
3. ukrasni damski šešir
4. mašina kojom se žanje žito
5. ništa od navedenog

8) Mera koju jedinica lokalne samouprave sprovodi u cilju ukrupnjavanja i racionalnije upotrebe zemljišta naziva se:

1. kompenzacija
2. komasacija
3. grosacija
4. meliorizacija
5. parcelizacija

9) Kako se naziva italijanska komična opera?

1. opereska
2. pjaceta
3. bufa
4. humoreska
5. komedija del arte

10) Ko je Marija Sklodovska?

1. Marija Terezija
2. Marija Magdalena
3. Marija Mediči
4. Marija Kalas
5. Marija Kiri

11) Pojmom „karijatide“ se označavaju:

1. negovateljice u crkvenim bolnicama
2. krvni sudovi blizu srca
3. stubovi u obliku ženskih figura
4. naslage na bolesnim zubima
5. kompozicije za klavir

12) Koji stih spaja Anu Đurić i antičkog pesnika Juvenala?

1. „Bio jednom jedan“
2. „Jednim udarcem sedam“
3. „U zdravom telu“
4. „Daleko od očiju daleko od srca“
5. „Najvažnije je biti zdrav“

13) Molekul vodonik peroksida u odnosu na molekul vode ima:

1. jedan atom kiseonika više
2. jedan atom kiseonika manje
3. jedan atom vodonika više
4. jedan atom vodonika manje
5. jedan atom azota više

14) Kroz koju od navedenih država ne prolazi ekvator?

1. Kongo
2. Indonezija
3. Brazil
4. Indija
5. Kolumbija

15) Koji od navedenih gradova se pominje u pesmi „Ruski voz“ Bajage i Instruktora a nalazi se u današnjoj Ukrajini?

1. Harkov
2. Gomelj
3. Lenjingrad
4. Odesa
5. Smolensk

16) Šta od navedenog ne prikazuje tačan vremenski redosled dešavanja, od starijih ka novijim događajima?

1. završena piramida u Gizi – početak gradnje Kineskog zida – rođenje Isusa Hrista
2. Romul osniva Rim – Aleksandar Veliki umire – rođenje Muhameda osnivača Islama
3. Marko Polo putuje u Kinu – Vasko da Gama stiže u Indiju – Isak NJutn piše o gravitaciji
4. Crna smrt u Evropi – Kolumbo u Americi – podela na katolike i pravoslavce
5. bitka na Kosovu – Da Vinči slika Mona Lizu – građanski rat u Americi

17) Koji od navedenih parova sportova imaju isti broj igrača na terenu?

1. košarka i odbojka
2. fudbal i hokej na ledu
3. rukomet i fudbal
4. košarka i hokej na ledu
5. rukomet i vaterpolo

18) Sadašnja Republika Srbija, kao nezavisna država postoji od:

1. 1991. godine
2. 2001. godine
3. 2003. godine
4. 2006. godine
5. 2008. godine

19) Koliko otprilike ima strukturnih gena u ljudskom genomu?

1. 2.000
2. 20.000
3. 200.000
4. 2.000.000
5. 20.000.000

20) Autodidakt je:

1. osoba koja sama sebe podučava
2. pametni automobil
3. algoritam za mašinsko učenje
4. pisanje napamet naučenog teksta
5. vrsta obrazovne institucije u antičkoj Grčkoj

21) Faberžeova jaja su:

1. jaja dinosaurusa pronađena u Sibiru
2. jajašca žabe pre prelaska u punoglavca
3. filigranski ukrašena uskršnja jaja ruske carske porodice
4. francusko jelo pripremljeno na specijalan način
5. specijalna vrsta ručnih bombi

22) Koliko, prema istoimenom filmu režisera Alehandra Gonzalesa Inaritua, teži duša?

1. 21 gram
2. 21 miligram
3. 21 nanogram
4. 21 pikogram
5. ništa od navedenog

23) U izvornom starogrčkom značenju ekologija bukvalno znači?

1. nauka o čovekovoj okolini
2. nauka o biološkim nišama
3. nauka o domu
4. nauka o opstanku
5. nauka o vrstama staništa

24) Devširma zauzima značajno mesto u jednom od najznačajnijih romana s područja bivše Jugoslavije:

1. Derviš i smrt
2. Smrt Smail-Age Čengića
3. Na Drini ćuprija
4. Kameni spavač
5. Besnilo

25) Čega se plaši kinofob?

1. Kineza
2. Azijata
3. pasa
4. bioskopa
5. rodbine

26) Reč panacea je termin koji se odnosi na:

1. koncept sveobuhvatnog leka
2. vrstu italijanskog jela
3. praokean
4. regiju u Grčkoj
5. hleb za pričešće kod katolika

27) Koji od navedenih muzičara jeste doživeo 2022. godinu?

1. Majkl DŽekson
2. Prins
3. Kit Ričards
4. Bob Marli
5. Dejvid Bouvi

28) Kako se zove holandski slikar i teoretičar umetnosti, zaslužan za pojavu neoplasticizma, a poznat po slikama obojenih kvadrata plave, žute i crvene boje?

1. Johanes Vermer
2. Pit Mondrijan
3. Jan van Ajk
4. Peter Paul Rubens
5. Van Gog

29) Pored Alise u zemlji čuda, Luis Kerol je o istoj junakinji napisao i knjigu:

1. Alisa u zečijoj rupi
2. Alisa u svetu karata
3. Alisa na čajanci
4. Alisa s one strane ogledala
5. Ništa od navedenog

30) Ako na planeti sličnoj Zemlji, ali u vakuumu, sa visine od 10m istovremeno bacimo automobil težine 1000kg i olovku težine 0.1kg, šta će prvo pasti na tlo?

1. automobil
2. olovka
3. nijedno neće pasti na tlo (lebdeće)
4. pašće istovremeno
5. zavisi koliko je mesto bacanja blizu ekvatoru

Rešenja:

p01 – 3
p02 – 3
p03 – 4
p04 – 1
p05 – 1
p06 – 1
p07 – 3
p08 – 2
p09 – 3
p10 – 5
p11 – 3
p12 – 3
p13 – 1
p14 – 4
p15 – 1
p16 – 4
p17 – 5
p18 – 4
p19 – 2
p20 – 1
p21 – 3
p22 – 1
p23 – 3
p24 – 3
p25 – 3
p26 – 1
p27 – 3
p28 – 2
p29 – 4
p30 – 4

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici ,Youtube nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.