Radno vreme službi Doma zdravlja Pančevo za vreme praznika

Radno vreme službi Doma zdravlja Pančevo za vreme praznika

Za predstojeće praznike (01.01.2020. – 02.01.2020.) dežurne službe Doma zdravlja Pančevo će imati sledeće radno vreme :

- Dežurna ambulanta u Pančevu je Zdravstvena ambulanta ,,Gornji grad“ i radiće od 07.00 do 19.00 sati. 

- Ambulante po selima rade u vremenu od 07.00 do 12.00 sati

- Ambulanta u Ivanovu dežura od 07.00 do 10.00 sati

- Služba stomatološke zdravstvene zaštite dežura od 08.00 do 18.00 sati.

- Dežurno pedijatrijsko odeljenje je Odeljenje za zdravstvenu zaštitu školske dece (Školski) i radiće od 07.00 do 19.00 sati.

- Služba polivalentne patronaže dežura u vremenu od 07.00 do 12.00 sati.

- Služba kućnog lečenja radi u vremenu od 07.00 do 12.00 sati.

- Služba za laboratorijsku dijagnostiku radi u vremenu od 07.00 do 19.00 sati.

- Služba hitne medicinske pomoći će raditi u običajenom radnom vremenu od 00 do 24 časa.