APR: 262 turističke agencije nastavile rad s novim licencama

APR: 262 turističke agencije nastavile rad s novim licencama

Agencija za privredne registre izdala je do 3. februara 262 licence turističkim agencijama organizatorima putovanja, koje su u proteklih mesec dana uskladile svoje poslovanje sa novom zakonskom regulativom, dok je iz Registra turizma izbrisano 215 agencija.

Kako se precizira u saopštenju APR-a, iz Registra turizma su izbrisane turističke agencije kojima su prestale da važe licence izdate po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana početka primene novog zakona, i one su izgubile status organizatora putovanja i ne mogu da obavljaju delatnost sve dok ne dobiju nove licence.

U APR-u se trenutno vode postupci za 140 turističkih agencija koje su podnele registracione prijave za izdavanje licence.

Nove licence, razvrstane u propisanu kategoriju prema novom zakonu, važiće tri godine od datuma donošenja rešenja o izdavanju licence.

Novi Zakon o turizmu je na snazi od 22. marta prošle godine, a Pravilnik o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence, stupio je na sagu 1. januara 2020.

(Tanjug)