Danas je 29. novembar - Dan republike

nov 29 2019 /

Danas je Dan republike

Dan Republike, 29. novembar, u bivšoj SFRJ bio je važan državni praznik.

Dan Republike je obeležavao godišnjicu Drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu 29. novembra 1943, kada su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalno uređenje Jugoslavije i ustavotvornu skupštinu FNRJ 29. novembra 1945. Glavne smernice formiranja SFRJ bile su određene tada.

Sa raspadom SFRJ, prestalo se sa obeležavanjem Dana Republike u svim republikama nekadašnje zajedničke države osim u Srbiji. Dan Republike ostao je zvanični praznik u Saveznoj Republici Jugoslaviji sve do 14. novembra 2002, kada je ukinut odlukom Veća građana Savezne skupštine SRJ, dakle, obeležavao se šest decenija.

Stariji građani ga još uvek pamte kao veliki državni praznik, kada se nije radilo i po nekoliko dana, a proslavljao se najčešće u krugu porodice i prijatelja, uz bogatu trpezu, a pioniri su polagali zakletvu. U selima se organizovai svinjokolj, pa je i jedna fabrika industrije mesa nazvana – Industrija mesa “29. novembar” Subotica. Kao i ovaj praznik, fabrika je prestala da postoji.