Uredbom donetom pred kraj prošle godine, a koja je objavljena danas, Centralna banka u Prištini reguliše između ostalog uslove za promet valute dozvoljene gotovinskim transakcijama.

„Ostale valute koje nisu u evrima mogu se koristiti samo kao dragocenosti za skladištenje u fizičkom obliku ili na bankovnim računima“, navodi se u uredbi.

Dodaje se da se razmena valuta može vršiti samo preko institucija licenciranih od strane Centralne banke u Prištini, koja nudi ovu uslugu. Sve druge odredbe koje su u suprotnosti sa ovom uredbom stavljaju se van snage od trenutka stupanja na snagu uredbe.