Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website BESPLATNO NA LEČENJE KOD PRIVATNIKA: Država plaća troškove, a potrebna vam je jedna potvrda - | K-013 Portal

BESPLATNO NA LEČENJE KOD PRIVATNIKA: Država plaća troškove, a potrebna vam je jedna potvrda

Pacijenti koji na lečenje ili bilo koju medicinsku uslugu čekaju više od 30 dana, imaju pravo na refundaciju novca kojom su istu platili u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Ukoliko vam u državnoj zdravstvenoj ustanovi bilo koju uslugu zakažu za više od 30 dana potrebno je da od njih zatražite potvrdu da nisu u mogućnosti da je obave. Sa tom potvrdom možete otići u privatnu zdravstvenu ustanovu i nakon obavljene usluge tražiti od zdravstvenog fonda refundaciju sredstava.

Primera radi, ukoliko vam u Opštoj bolnici Pančevo kažu da ultrazvuk ili gastroskopiju morate čekati par meseci, ove preglede možete obaviti u bilo kojoj privatnoj poliklinici, nakon čega je država u obavezi da vam vrati novac u iznosu cene tog pregleda “kod privatnika”. Preduslov je da pre toga iz Bolnice dobijete potvrdu da oni nisu u stanju da vas pregledaju u narednih 30 dana.

Ovu mogućnost pacijentima daje Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji u svom članu 68 propisuje da je “osiguranom licu koje ne može da bude primljeno na zakazani pregled u roku iz člana 66. ovog pravilnika, (a koji iznosi 30 dana),zdravstvena ustanova dužna da na lekarskom uputu upiše i pečatom overi datum zakazanog pregleda ili da mu izda pisanu potvrdu.

Prema istom članu, potvrda sadrži pismenu informaciju zdravstvene ustanove o razlozima zbog kojih osigurano lice nije primljeno na pregled, odnosno medicinsku rehabilitaciju. Potvrdu zatim potpisuje direktor zdravstvene ustanove, odnosno lice koje on ovlasti, a zdravstvena ustanova mora da vodi evidenciju o izdatim potvrdama. Takođe, prema onome što piše u narednom članu ovog Pravilnika, osigurano lice kome je na lekarskom uputu upisan datum zakazanog pregleda, odnosno izdata pomenuta potvrda, može da obavi potreban pregled ili medicinsku rehabilitaciju u privatnoj praksi ili u dopunskom radu u zdravstvenoj ustanovi sa kojom je zaključen ugovor, dok troškove pregleda snosi osigurano lice iz sopstvenih sredstava, odnosno sam pacijent.

Međutim, posle obavljenog pregleda, odnosno medicinske rehabilitacije, pacijent ima pravo da podnese matičnoj filijali zahtev za refundaciju troškova za pružene zdravstvene usluge u privatnoj praksi, odnosno dopunskom radu u zdravstvenoj ustanovi, koji se podnosi na posebnom “Obrascu REF-1″.

Uz zahtev za refundaciju troškova, pacijent treba da podnese: -uput za pregled u zdravstvenoj ustanovi sa evidentiranim datumom zakazivanja pregleda ili uput za pregled u zdravstvenoj ustanovi sa potvrdom iz člana 68. stav 1. ovog pravilnika -račun o plaćenom pregledu -medicinsku dokumentaciju (specijalistički nalaz i dr.) -fotokopiju zdravstvene knjižice.

Prema ovom pravilniku, ukoliko matična filijala u sprovedenom postupku utvrdi da je zahtev osnovan, izvršiće refundaciju troškova osiguranom licu u visini stvarnih troškova, ali uz umanjenje za iznos participacije ako osigurano lice ima obavezu plaćanja participacije za pruženu uslugu.

Zvaničan obrazac možete naći na sledećem linku: 

http://www.rfzo.rs/download/pravilnici/nacin%20i%20postupak/ObrazacP3.pdf

 Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici ,Youtube nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

Potpiši PANČEVAČKI GLAS