Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Novi pravilnik o organizovanom prevozu dece: Sva deca moraju biti vezana pojasem - | K-013 Portal

Novi pravilnik o organizovanom prevozu dece: Sva deca moraju biti vezana pojasem

Ekskurzije autobusom pravila

Ministarstvo saobraćaja nedavno je donelo pravilnik kojim se uređuje obavljanje organizovanog prevoza dece, a koji će se primenjivati od 1. septembra 2019. godine, piše Nova Ekonomija.

Autobus koji organizvano vozi decu  u organizaciji škole, kulturno-umetničkog društva ili sportskog kluba:


 
1) poseduje važeću registracionu nalepnicu i Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila koja nije starija od 30 dana;
2) poseduje original izvoda licence za prevoz za autobus u skladu sa propisom koji uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju;
3) je obeležen posebnim znakom za organizovani prevoz dece u skladu sa propisom koji uređuje izgled i način postavljanja posebnog znaka za obeležavanje vozila kojim se vrši organizovani prevoz dece;
4) ima ispravne sigurnosne pojaseve za sva deklarisana sedišta;


5) ima ispravan uređaj za zagrevanje, hlađenje i provetravanje vozila;
6) ima sva sedišta tapacirana;
7) ima osnovni pribor za interventno čišćenje unutrašnjosti vozila (kanta, metla, kese, itd.);
8) ima sva obaveštenja i natpise unutar autobusa (ulaz, izlaz, izlaz u hitnim slučajevima i sl.) napisane na način koji predviđa zakon kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma;
9) ima prolaze između sedišta i oko svih izlaza uvek slobodne radi omogućavanja brzog prolaska u slučaju opasnosti.Takođe, autobus mora imati predviđen prostor za smeštaj najmanje jednog aparata za gašenje požara sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 2 kg suvog praha, od kojih jedan mora biti u blizini vozačevog sedišta.

U autobusu mora biti predviđen prostor za smeštaj opreme za pružanje prve pomoći, s tim da u zavisnosti od broja putnika mora imati jednu ili dve kutije prve pomoći. 

Autobus mora posedovati i ostalu propisanu opremu kao što je rezervni točak, trougao itd. 

Autobus ne sme da krene ukoliko sva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasem.
Pravilnik definiše i da autobus vozi vozač koji:

1) je psihofizički sposoban da bezbedno upravlja vozilom;
2) poseduje i nosi sa sobom fotokopiju lekarskog uverenja o sposobnosti za vozača koje nije starije od godinu dana;
3) najmanje tri godine poseduje važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije;
4) poseduje dokaze o aktivnosti vozača za tekući dan i prethodnih 28 dana kojima se dokazuje da je propisno koristio dnevne i nedeljne odmore i najduže vreme upravljanja vozilom u poslednjih sedam dana pre započinjanja prevoza, kao i da je pre započinjanja prevoza koristio dnevni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 11 časova;


5) poseduje odgovarajuću kvalifikacionu karticu vozača za obavljanje poslova profesionalnog vozača;
6) ima važeći ugovor o radu za vozača, odnosno drugi ugovor u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada ili overenu fotokopiju tih ugovora za vozača koji je radno angažovan, u skladu sa propisom kojim se uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju.

Prilikom obavljanja organizovanog prevoza dece potrebno je da uz grupu do 30 dece bude prisutan najmanje jedan grupni pratilac u saobraćaju, dok je za grupu veću od 30 dece potrebno da bude prisutno najmanje dva grupna pratioca.

Izuzetno, ako se organizovani prevoz dece obavlja kao poseban linijski prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe koji u smislu učestalosti i prevoznog puta ima karakteristike posebnog linijskog prevoza, vozač može preuzeti ulogu grupnog pratioca u saobraćaju.

Grupni pratioci u saobraćaju su dužni da obezbede mir i disciplinu tokom vožnje.

Prilikom obavljanja organizovanog prevoza dece radi realizacije ekskurzije, nastave u prirodi, izleta, odnosno aktivnosti kulturno-umetničkih društava, sportskih klubova i sl., organizator prevoza najkasnije u roku od 48 časova pre otpočinjanja prevoza obaveštava nadležni organ unutrašnjih poslova o: prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa, broju angažovanih vozača autobusa i broju prijavljene dece i drugih lica koja učestvuju u izvođenju putovanja.

Policijski službenik vrši kontrolu ispunjenosti i alkotestiranje vozača neposredno pre otpočinjanja organizovanog prevoza dece.

Ako policijski službenik posumnja na tehničku ispravnost autobusa, autobus se upućuje na kontrolni tehnički pregled, u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Ako policijski službenik, prilikom vršenja kontrole utvrdi da neki od uslova nije ispunjen, organizovani prevoz dece neće započeti do otklanjanja utvrđenih nedostataka.

Tags: ,


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici ,Youtube nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.